Tilleggsregler

TILLEGGSREGLER

NMK Konsmo har gleden av å invitere deg til

BILCROSS / RCN

Konsmo Motorbane

19 Juni. 2011

 

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

BC, RCN, Kvalifiseringsløp til NMKs landsfinale i bilcross senior, samt Kongen og Knekten av Konsmo Motorbane 2011.

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

ARBH 11. 08242

 

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo 19. juni kl.12.00

 Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

BC sr., jr., jr. trening, dame og RCN over og under 2,4. ( Dameklasse hvis over 5 delt.)

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m og 25 % asfalt, resten grus.

Sportskomitee

:

Sigrun Bang, Stein Tore Bakke, Silje Fidje, Leiv Erland,

Thomas Erland,

 

:

Jarl Ivar Bendixen og Evy Anita Hårtveit

 

 

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Tlf

:

95215945

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

Juryleder

:

Trond Strømstad

Jurymedlem

:

Arvid Kjær og Kjell Olsen

Løpsleder

:

Evy Anita Hårtveit

Ass. Løpsleder.

:

Silje Fidje

Løpssekretær

:

Sigrun Bang

Depotsjef

:

Thomas Erland

Teknisk kontrollant

:

Ola Hamar

Faktadommer Tyvstart

:

Håkon Bendixen

Faktadommer mål

:

TBA

Faktadommer Start

 

:  

 

Morten Rosseland

Faktadommer alternativspor

 

:

TBA

Medisinsk ansv.

:

Tom Ivar Gumpen

 

 

Miljøansvarlig

:

 

Leiv Erland

Miljøtiltak           

:   

Søppelsekker deles ut på innsjekk.

Påmelding

:

Påmelding iht til NSR § 34-44

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no innen 12. juni.

 

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon 952 15 945 og så skriftlig iht NSR § 34 og NSR § 61.

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

BC sr kr 600, BC junior kr 300 og RCN kr 700. Junior trening kr 100,-

Lisenser

:

 RCN: § 602.3 HUSK SERTIFIKAT

 BC: § 603.3 Minner om at de under 18 år må ha ledsager med lisens § 52

Innsjekk

:

Personlig oppmøte iht § 231

Tekn. kontroll

:

Iht § 603.6 på avsperret området ved dommertårn på indre bane. Kun adgang for fører samt en mekaniker pr. deltager.

Førermøte

:

Ved speakertårn kl. 11.00

Alternativspor

:

§ 603.5.5

Løpsavvikling

:

Gjennomføring iht § 603.5

BC sr. og jr kjører 3 innlende omganger a 3 runder, 6 biler i heatet.

Startrekkefølge trekkes på data. Startposisjonene i innledende kvalifiseringsheat avgjøres ved loddtrekning ved innkjøring til start. Heatene vil fylles opp og utjevnes.

Poeng skala BC: 10-7-5-3-2-1.

Beste tid i hver omgang premieres med 5 poeng.

Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng.

Kvalifisering til finaler iht § 603.5.2.4

Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata.

Er det mer en 23 biler kjøres B finale (junior kjører B finale med flere en 14 biler) C finale ved flere en 30 biler (junior kjører c-finale med flere enn 19 biler), D finale ved 40 biler og E finale ved 50 biler.

 

De fire beste førerne etter innledende skal kjøre A finale, de nest beste fra 5-8 plass skal kjøre B finale, fra 9-12 plass skal kjøre C finale, fra 13-16 plass skal kjøre D finale og fra 17-22 plass i E finalen.

 

Det vil være to biler som rykker opp til neste finale.

Om der ikke er nok deltakere til å kjøre fullt finale oppsett så vil der bli 6 biler i den lavest rangerte finale.

 

Startoppstilling i BC på en linje i finaler. I finalen kjøres 5 runder.

 

RCN kjøres etter NSR § 603.5

Startrekkefølge trekkes på data. Startposisjonene i alle innledende kvalifiseringsheat avgjøres ved loddtrekning ved innkjøring til start. Det kjøres 3 innledende omganger i begge klasser.

Det kjøres 4 runder med 5 biler i heatet.

Klassene kjører i sammen i omgangene, men delt i finalen.

Beste tid gir 1 poeng, nest beste 2 osv. Kjøres på elekt.tid.  De 2 beste omgangene teller.

I finalen kjøres 6 biler og 6 runder

De med lavest poengsum kjører finale. Ved poenglikhet avgjør beste tider.

Kun A finale.

Startoppstilling i finaler etter § 600.2.1.E, alternativ 2.

 

Rensing av dekk

 

:

Rensing av dekk: Foregår på oppmerket plass, og er kun tillatt en gang frem til oppmerket strek. Overtredelse av dette kan føre til startnekt.

 

 

 

Startnummer

:

Utdeles på innsjekk, startnummer på begge sider samt godt synlig fremme på bilen.

Startmetode

:

Iht § 603.5.3 Stående start med lyssignal. Ved evt. strømbrudd brukes norsk vimpel. Ved startproblemer gis det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Hvis bilen da ikke starter kjøres heatet uten den deltakeren.

Tyvstart

:

Iht NSR § 603.5.2.3 Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

 se NSR kapitel 2 § 18 og §603.8

Premiering

:

Alle finalister unntatt klasser med mindre enn 6 deltagere her premieres 1/3.

Anbud

:

Ved sekretariat

Adgang

:

Hver deltager får 2 depotbilletter ved ankomst.

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B

Dekk

:

Iht. NSR § 313.2.1(BC) og § 310.2.1(RCN)

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare, E 85 ikke tillatt i BC.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene iht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

 

Tidsskjema

:

Søndag: Innsjekk               kl. 07.30-09.30

              Teknisk                kl.07.30-10.00

 

 

              Førermøte            kl. 11.00

 

 

              Start 1. omgang   kl.12.00

 

 

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR.

Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.

 

NB Det blir bare anledning til å ha løpsbil i depotet, alle servicebiler må parkeres på anvist sted og ikke langs fylkesveien.

 

 

NMK Konsmo ønsker velkommen til BC/RCN på

Konsmo Motorbane

 

www.nmkkonsmo.no

 

ALLE OPPFORDRES TIL Å PLUKKE OPP SØPPEL ETTER LØPET

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1