Oversikt 2020

Oversikt over styret og komiteer

Styret 2020

Leder; Stein Svardal

Nestleder; Daniel Laudal

Styremedlemmer:  Kjetil Midtbø og Evy Anita Hårtveit

Styremedlemmer fra bane Roar Bakken

1 vara: Sonja Svardal

2. Vara. Kim Åvar Meland

Løpskomite

Sindre Løland, Torleif Rafoss, Sebastian Høyland, Petter Olsen, Joachim Øvland,     Daniel Laudal (leder) og Evy Anita Hårtveit

Treningskomite

Jørn Rødland, Kim Åvar Meland, Mats Bakken, Torleif Rafoss Leder, Evy Anita Hårtveit

Banekomite

Mats Bakken,  Roar Bakken Leder, Håvard Holte,Isak Strisland, Ernst Atle Larsen, Paul Storholt og Nicolay Petterse.

Støttegruppe

Tonje Rafoss, Linda Larsen


Rallykomite

Kjell Ivar Erland,  Kjell Olsen, leder, Stein Svardal.

Valgkomite

Leder  Endre Olsen, Nesteleder Søren Snartemo , Medlem Tommy Håland og Vara Stein Tore Bakke.

Revisor: Lennart Bakken og Tor Arvid Kristensen


Kontrollkomitee:

Politiattestansvarlige: Børge Støle , Stein Tore Bakke og Evy Anita Hårtveit

 CMS by Makeweb.no