Oversikt 2019

Oversikt over styret og komiteer

Styret

Leder; Stein Svardal

Nestleder; Daniel Laudal

Styremedlemmer:  Kjetil Midtbø og Evy Anita Hårtveit

Styremedlemmer fra bane Roar Bakken

1 vara: Sonja Svardal

2. Vara. Kim Åvar Meland

Løpskomite

Fredrik Ågedal, Torleif Rafoss, Pernille Herstad, Petter Olsen, Joachim Øvland,     Daniel Laudal (leder) og Evy Anita Hårtveit

Treningskomite

Jørn Rødland, Magne Svardal, Mats Bakken, Torleif Rafoss Leder, Evy Anita Hårtveit

Banekomite

Mats Bakken,  Roar Bakken Leder, Håvard Holte,Preben Løland, Ernst Atle Larsen, Paul Storholt og Roy Kristiansen .

Støttegruppe


Rallygruppe

Kjell Ivar Erland,  Kjell Olsen, leder, Stein Svardal.

Valgkomite

Leder  Endre Olsen, Nesteleder Søren Snartemo , Medlem Tommy Håland og Vara Stein Tore Bakke.

Revisor: Lennart Bakken og Tor Arvid Kristensen

Politiattestansvarlige: Børge Støle , Stein Tore Bakke og Evy Anita Hårtveit

 CMS by Makeweb.no