Oversikt 2024

Oversikt over styret og komiteer

Styret 2024

Leder; Sonja Svardal

Nestleder; Daniel Laudal

Styremedlemmer: Linda Larsen og Evy Anita Hårtveit og Kim Åvar Meland

1 vara: Stein Svardal

2. Vara: Raymond Grimestad

Løpskomite

Anders Ubostad,   Petter Olsen,  Daniel Laudal (leder), Linda Larsen  og Evy Anita Hårtveit 

Treningskomite

Jørn Rødland, Kim Åvar Meland Leder, Jarl Ivar Bendixen, Anders Ubostad, Evy Anita Hårtveit

Banekomite

Roar Bakken, Håvard Fuglestveit,  Joachim Ågedal ,  Petter Fuglestveit 

Valgkomite

Leder  Sivert Svardal, Nestleder Stein Tore Bakke , Medlem Jørn Rødland og Vara Ernst Atle Larsen.

  1. Kontrollutvalg: Tommy Egeli og Lennart Bakken, Vara Kjell Olsen

Politiattestansvarlige: Børge Støle , Stein Tore Bakke og Evy Anita Hårtveit

 Powered by Makeweb 4.1