Tilleggsregler

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å invitere deg til Klubbmesterskap

BILCROSS / RCN

Konsmo Motorbane

24 sept 2011

 

Arrangør

:

NMK Konsmo

Adresse

:

NMK Konsmo boks 311, 4577 Lyngdal

Løpets art

:

Klubbmesterskap BC, RCN

 

 

Løpet arrangeres i samsvar med  ISR, NSR og disse tilleggsregler.

Arr.lis. nr

:

BHKL 11. 10199

 

Forsikring

:

I henhold til NBF’s pålegg

 

 

 

Tid og sted

:

Konsmo 24 sept kl.12.00

 Tlf. stevndagen

:

95215945

Klasser

:

BC sr., jr., jr. trening, og RCN over og under 2,4.

 

Deltagere/ Lisens

:

Deltagere skal ha lisens iht NSR § 603 pkt. 3. For RCN gjelder NSR § 52.  Medlemmer i NMK Konsmo med gyldig medlemskap for 2011.

Banen

:

810 m lang. Startplate 50m lang, banens bredde 10-13 m og 25 % asfalt, resten grus.

Sportskomitee

:

Treningskomiteen

 

:

 

 

 

 

E-post

:

Evy-haa@online.no

Faks

:

38343734

Tlf

:

95215945

Adresse

:

NMK Konsmo, boks 311, 4577 Lyngdal

 

 

 

Jury

:

Torbjørn Bakke

Løpsleder

:

Joachim Kerim

Ass. Løpsleder.

:

TBA

Løpssekretær

:

Evy Anita Hårtveit

Depotsjef

:

TBA

Teknisk kontrollant

:

Tommy Haddeland

Faktadommer Tyvstart

:

Håkon Bendixen

Faktadommer mål

:

 

Faktadommer Start

 

:  

 

Tommy Egeli

Faktadommer alternativspor

 

:

Liv Støle

Medisinsk ansv.

:

Tom Ivar Gumpen

Påmelding

:

Påmelding iht til NSR § 34-44

NMK Konsmo, Boks 311, 4577 Lyngdal, email: evy-haa@online.no Fax 38 34 37 34 innen 21 sept kl.23.

 

Avbud

:

Avbud skal skje snarest, først på telefon 952 15 945 og så skriftlig iht NSR § 34 og NSR § 61. Faks (38 34 37 34),

E-post: evy-haa@online.no

Startkontingent

:

BC sr kr 350, BC junior kr 150 og RCN kr 350. Junior trening kr 150,-

 

Lisenser

:

 RCN: § 602.3 HUSK SERTIFIKAT

 BC: § 603.3 Minner om at de under 18 år må ha ledsager med lisens §52.

Innsjekk

:

Personlig oppmøte iht § 231

Tekn. kontroll

:

Iht § 603.6 på avsperret området ved dommertårn på indre bane. Kun adgang for fører samt en mekaniker pr. deltager.

Førermøte

:

Ved speakertårn kl. 11.30

Alternativspor

:

§ 603.5.5

Løpsavvikling

:

Gjennomføring iht § 603.5

BC sr. og jr kjører 3 innlende omganger a 3 runder, 6 biler i heatet.

Startrekkefølge trekkes på data. Startposisjonene i alle innledende kvalifiseringsheat avgjøres ved loddtrekning ved innkjøring til start. Heatene vil fylles opp og utjevnes.

Poeng skala BC: 10-7-5-3-2-1.

Førere som blir forbikjørt med ei eller flere runder får 0 poeng.

Kvalifisering til finaler iht § 603.5.2.4

Ved poenglikhet i de forskjellige finaler blir rett til sporvalg trukket på startplata.

Er det mer en 24 biler kjøres B finale (junior kjører B finale med flere en 15 biler) C finale ved flere en 30 biler og D finale ved 50 biler,

Startoppstilling i BC på en linje i finaler. I finalen kjøres 5 runder. Klubbene kjører heat sammen og finaler hver for seg

 

RCN kjøres etter NSR § 603.5

Startrekkefølge trekkes på data. Startposisjonene i alle innledende kvalifiseringsheat avgjøres ved loddtrekning ved innkjøring til start. Det kjøres 4 innledende omganger i begge klasser. Det kjøres 4 runder med 5 biler i heatet.

Klassene kjører i sammen i omgangene.

Beste tid gir 1 poeng, nest beste 2 osv. Kjøres på elekt.tid.  De 3 beste omgangene teller. Det kjøres ikke finale.

 

 

Rensing av dekk

 

:

Rensing av dekk: Foregår på oppmerket plass, og er kun tillatt en gang frem til oppmerket strek. Overtredelse av dette kan føre til startnekt.

 

 

 

Startnummer

:

Utdeles på innsjekk, startnummer på begge sider samt godt synlig fremme på bilen.

Startmetode

:

Iht § 603.5.3 Stående start med lyssignal. Ved evt. strømbrudd brukes norsk vimpel. Ved startproblemer gis det bare en mulighet til å bli dyttet i gang på startplata. Hvis bilen da ikke starter kjøres heatet uten den deltakeren.

Tyvstart

:

Iht NSR § 603.5.2.3 Ved tyvstart flyttes bilen en lengde bak.

Parc Fermé

:

 se NSR kapitel 2 § 18 og §603.8

Premiering

:

Alle finalister unntatt klasser med mindre enn 6 deltagere her premieres 1/3.

Anbud

:

Løpet er fritatt for anbud

Adgang

:

 

Personlig utrustning:

:

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll

Støybegrensning

:

Se NSR § 307 pkt. B. Støykontroll må påregnes

Dekk

:

Iht. NSR § 313.2.1(BC) og § 310.2.1(RCN)

Drivstoff

:

Vanlig handelsvare, E 85 ikke tillatt i BC.(definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Resultatliste og jurymeldinger

:

Slås opp på den offisielle tavla, etter hver omgang. Eventuelle juryavgjørelser blir slått opp på samme tavle.

Reklamerett

:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene iht NSR § 301 pkt. 3. Frikjøp er kr. 1000

Protester

:

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-

 

 

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

:

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

 

Tidsskjema

:

Lørdag: Innsjekk               kl. 09.30-11.00

              Teknisk                kl.09.30-11.00

 

 

              Førermøte            kl. 11.30

 

 

              Start 1. omgang   kl.12.00

 

 

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR.

Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell dopingkontroll.

 

NB Det blir bare anledning til å ha løpsbil i depotet, alle servicebiler må parkeres på anvist sted og ikke langs fylkesveien.

 

 

 

 

NMK Konsmo ønsker velkommen til BC/RCN på

Konsmo Motorbane

 

www.nmkkonsmo.no

 

ALLE OPPFORDRES TIL Å PLUKKE OPP SØPPEL ETTER LØPET

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1