Årsmøte

NMK Konsmo innkaller med dette til årsmøte fredag 7 februar kl.19 på Spiseriet, Vigeland.

SAKSLISTE

           ÅRSMØTE NMK KONSMO

PÅ SPISERIET, VIGELAND 7/2-2014 KL.19.00

1:   Åpning

1a: Godkjenning av innkalling

1b: Godkjenning av saksliste

1c: Valg av møteleder

1d: Valg av tellekorps

     Opptelling av stemmeberettigede

1e: Valg av 1 sekretær

1f: Valg av 2 underskrivere til protokollen

2: Årsmeldinger

3: Regnskap 2013

4: Innkomne saker

5: Medlemskontigent 2015

6: Budsjett 2014

7: Organisasjonskart NMK Konsmo

8: Valg

 

Premiering av klubbmesterne i Bilcross, Rallycross & Rally !

 

 

[Tilbake]

 CMS by Makeweb.no