Årsmøte

Minner om Årsmøte fredag 13/2 kl.19 på Spiseriet ,Vigeland. Det vil bli premiering fra klubbmesterskapene i rally, bilcross og rallycross. Velkommen. Saksliste under.

SAKSLISTE

ÅRSMØTE NMK KONSMO

PÅ SPISERIET, VIGELAND 13/2-2015 KL.19.00

1:   Åpning

1a: Godkjenning av innkalling

1b: Godkjenning av saksliste

1c: Valg av møteleder

1d: Valg av tellekorps

     Opptelling av stemmeberettigede

1e: Valg av 1 sekretær

1f: Valg av 2 underskrivere til protokollen

2: Årsmeldinger

3: Regnskap 2014

4: Innkomne saker

5: Medlemskontigent 2016

6: Reiseutgifter

7: Budsjett 2015

9: Organisasjonskart NMK Konsmo

10: Valg

 

Premiering av klubbmesterne i Bilcross, Rallycross & Rally !

 

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1