Saksliste Årsmøte 15/2-19

SAKSLISTE

ÅRSMØTE NMK KONSMO

FLERBRUKSHALLEN KONSMO 15/2-19

Åpning

1: Godkjenning av stemmeberettigede

2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3: Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4: Årsmeldinger

5: Regnskap 2018

6: Innkomne saker

6a Leder av gruppene velges på årsmøte.

7: Medlemskontigent 2020

8: Budsjett 2019

9: NMK Konsmos organisasjonskart

10: Valg

 

Premiering fra Klubbmesterskapet 2018

 

 


[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1