Saksliste

SAKSLISTE

ÅRSMØTE NMK KONSMO

FLERBRUKSHALLEN KONSMO 7/2-20

Åpning

1: Godkjenning av stemmeberettigede

2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3: Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4: Årsmeldinger

5: Regnskap 2019

6: Innkomne saker

6a Forslag til fremdrifts og prioriterings plan.

1. Lager bygg med funksjonærtårn. 2. Utvidelse av banetrasè 3. Strøm

6 b Ny lov norm

7: Medlemskontigent 2021

8: Budsjett 2020

9: NMK Konsmos organisasjonskart

10: Valg


[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1