Årsmøte og saksliste

Innkalling til årsmøte i NMK Konsmo onsdag 26/5 kl.18  i Flerbrukshallen på Konsmo.

Pga smittevern må vi ha påmelding. Påmelding på epost til  post@nmkkonsmo.no innen mandag 24/5 kl.22. 

NB for å ha stemmerett på årsmøte må du fylle 15 år i år og ha betalt medlemskontigent for 2021. Nye medlemmer må ha vært medlemmer i minst en mnd.

SAKSLISTE

ÅRSMØTE NMK KONSMO

FLERBRUKSHALLEN KONSMO

26/5 kl.18.00

Åpning

1: Godkjenning av stemmeberettigede

2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3: Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4: Årsmeldinger

5: Regnskap 2020

6: Saker til behandling ( ingen innkomne saker)

7: Medlemskontigent 2022

8: Budsjett 2021

9: NMK Konsmos organisasjonskart

10: Valg

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1