SAKSLISTE ÅRSMØTE

Her finner dere saklisten til årsmøte førstkommende fredag.

SAKSLISTE

ÅRSMØTE NMK KONSMO

PÅ KLOSTER GRENDEHUS I HOLUM 11/2-2011 KL.19.30

1:   Åpning

1a: Godkjenning av innkalling

1b: Godkjenning av saksliste

1c: Valg av møteleder

1d: Valg av tellekorps

     Opptelling av stemmeberettigede

1e: Valg av 1 sekretær

1f: Valg av 2 underskrivere til protokollen

2: Årsmeldinger

3: Regnskap 2010

4: Innkommene saker

4a: Forslag om få kjøre med folk i kartleserstolen på treningene

4b: Forslag om at flaggvakter får sitte på gratis i kartleserstolen på treningene

4c: Forslag om at alltid minst en fra arrangørstab reiser på Bilsportkonferansen

4d: Forslag om at dersom det blir slik at hver klubb får et visst antall stemmer på Bilsportkonferansen at vi sender minst det antall stemmer vi har

5: Medlemskontigent 2012

6: Budsjett 2011

7: Organisasjonsplan NMK Konsmo

8: Valg

 

Premiering av klubbmesterne

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1